کدخبر: 24

نحوه مدیریت سهام عدالت فرزندان زیر ۱۸ سال

بسیاری از خانوار ها از نحوه مدیریت سهام عدالت فرزندان زیر ۱۸ سال خود سوالاتی را مطرح کرده اند که در این خبر توضیحاتی را ارائه کردیم.

از ۳۰ فروردین که نحوه آزاد سازی  سهام عدالت   توسط سازمان خصوصی سازی اعلام شد قرار براین بود که سود سهام عدالت فقط به حساب شخص کودک مشمول سهام عدالت که سهام به نام وی است واریز می شود و سود کودکان به حساب سرپرست خانوار اعم از ولی یا قیم واریز نمی شود. بنابراین در خانوارهایی که کودکان سهام عدالت دارند، سرپرستان خانوار می توانند به عنوان اولیا یا قیم نسبت به افتتاح حساب مستقل به اسم کودک خود و سپس اخذ شماره شبا بانکی به نام آن حساب اقدام کنند.به همین دلیل ثبت شماره شبا بانکی در سامانه سهام عدالت حتی در مورد کودکان باید حتما به نام فرد مشمول باشد.

 

ارسال نظر: