کدخبر: 144

بیایید حال همدیگر را خوب کنیم / مردی که حال خوش را هدیه می کند

اگر همه کمک کنیم که حالمان خوب بشود... خیلی ساده حال همدیگر را خوب کنیم... دنیای این روزهایمان گلستان می شود.

 

 

 

 

مشکلات کم نیست می دانیم . معضلات هم کم تعداد نیست آن را هم همه می دانیم . از سختی ها زیاد به هم گفته ایم و روح خسته همدیگر را با درد و دل هایی که بعضا درهایش مشترک است خسته تر کرده ایم و هیچ سودی حاصل نشده است .

فیلم مردی که حال خوب را هدیه می دهد

شاید بد نیست کمی مشکلات و معضلات و دردهایمان را در نهان بگذاریم و به هم ذره ای شادی و دل خوش هدیه دهیم . شاید این هدیه های کوچک و ساده پر از رنگ و شادی و عشق، شکست دهد سایه این غم هایی که بر سرمان است و ذهنمان را هم برای حل مشکلات و معضلات بازتر و پویا تر کند.

برای آن که به هم لبخند هدیه دهیم، حس خوبی هدیه دهیم ،نیازی به هزینه های آنچنانی نیست...

کافی است عاشق باشیم...

کافی است کمی احساساتمان را خرج کنیم...

آن موقع است که می شود مثل این مرد به این فکر برسیم که خیلی ساده دل همشهری هایمان را شاد کنیم.

آن وقت است که به این فکر ساده اما لبریز از زیبایی و عشق می رسی که دوچرخه ات را پر کنی از گل های رنگی رنگی نه برای فروش یا خودنمایی، فقط برای آن که مردم شهر تو  یک لحظه شاد را تجربه کنند .

او می گویم 7 صبح می روم بازار و سه بعدظهر برمی گردم . در مسیر با این دوچرخه پر گل حرکت می کنم و قصدم تنها این است مردم شهرم کمی رنگ شادی ببینند و شاد شوند . یک لبخند کوچک هم که نقش صورت همشهری هایم بیاید با دیدن این دوچرخه پر گل ؛ مرا بس .

این مرد که حتی نمی خواست از اسم و رسم خود بگوید و تنها گفت که از هدفم بگو با  دوچرخه رنگارنگ و پر گل خود   لبخند، شادی و انرژی برایمان به هدیه آورده است  ...

بیایید با هدف او ما نیز هم هدف شویم . بیایید ما هم کاری برای شاد و حال خوش همدیگر کنیم . نگوییم روزگار سخت است و حالی برایمان نگذاشته است . می شود روی برگ خاکستری از رنگ ها نقش داد و دقایقی حال خوش هدیه داد.

بیایید پویشی راه بیندازیم که حال همدیگر را خوب کنیم...

اصلا شما برای هدیه دادن حال خوب یک نفر چه کاری می کنید؟

از حس های خوب شهرتان و کارهایی که برای شاد شدن دل مردم شهرتان می کنید برای ما فیلم و عکس بفرستید و به پویش "ذره ای حال خوش، هدیه من به تو"بپیوندید.

 

ارسال نظر: