کدخبر: 2604

چین و روسیه کجا هستند ؟ / چرا چین و روسیه از ایران حمایت نمی کنند؟

درباره جزییات حادثه باید گفت : اگر تیمی 12 نفره پشت این عملیات تروریستی بوده‌اند، شاید تعدادی به‌منظور پشتیبانی، در همان حوالی کمین زده بوده‌ و بعید است به طور مستقیم در صحنه حاضر بوده‌اند، چراکه در آن صورت باید از 2 خودرو استفاده می‌کردند. با این حساب، می‌توان گفت که عدد 6 برای تعداد تروریست‌ها دقیق‌تر باشد، چراکه خودروهای شاسی‌بلند هم گنجایش بیش از این تعداد فرد مسلح‌ را ندارند.

چین و روسیه

ارسال نظر: