کدخبر: 2610

پشت پرده گم شدن مجتبی چیست؟

"سید مجتبی حسینیان فریدونی" متولد 1364 ، 9 سال پیش با تماس تلفن از خانه خارج شده است و تا به این لحظه خبری از او نیست.

مادر گریه می کند، قاب عکس پسرش را بر سینه می فشارد و نوازش می کند، بغض امانش نمی دهد که لب به سخن باز کند. ۹ سال چشم انتظار فرزندی است که یک روز زمانی که او بر روی سجاده در حال نماز خواندن بود، بدون خداحافظی خانه را ترک کرد و خانواده ای را با آه دل چشم انتظار بازگشت خود گذاشته است.

خواهر سید مجتبی: پایان کاملا باز برای یک ماجرای کاملا بسته

" گمشدن  بدترین اتفاقی است که ممکن است برای هرکسی پیش آید، از مرگ هم نا امید کننده تر است، یک پایان کاملا باز برای یک ماجرای کاملا بسته" این ها صحبت های خواهری است که ۹ سال از دیدن برادرش محروم است.

"سید مجتبی حسینیان فریدونی" متولد ۵ شهریور ۱۳۶۴ با قدی متوسط و چشمانی سبز، در ۵ آبان ۱۳۹۰ با بلوز قرمز و شلوار جین با تماس یکی از دوستانش در فریدون کنار از خانه خارج شده است و از فردای آن روز گوشی همراه او خاموش است و با تمام پیگیری های خانواده و پلیس هیچ نشانه ای تا به این لحظه از او یافت نشده است.

سید مجتبی حسینیان فریدونی گمشده در فریدون کنار 

گم شده

وسایل و لباس های سید مجتبی که مادر در نبود او با آن ها روزگار سپری می کند

۹ سال پدر و مادر "مجتبی "چشم به در دوخته اند تا شاید نشانی از پسر چشم روشنشان پیدا کنند. ۹ سال مادر به جای جگرگوشه اش قاب عکس او را در آغوش می گیرد و نوازش می کند. لباس ها و وسایل او را مرتب می کند به امید روزی که "سید مجتبی"  در خانه را به صدا دربیاورد.

 کسانی که از سرنوشت "سید مجتبی" اطلاعی دارند با شماره ۸۴۲۱۵۷۸۹_۰۲۱ تماس بگیرند و خانواده ای را از چشم انتظاری نجات دهند.

ارسال نظر: