کدخبر: 2105

پشت پرده استخوانهای پیدا شده در کیف دستی !

کیف دستی حاوی استخوان های یک انسان در یک رودخانه پیدا شد.

کشف کیف دستی حاوی استخوان های یک انسان پلیس انگلستان را وارد پرونده ای مرموز کرد.

سخنگوی پلیس در خصوص کشف این استخوان ها عنوان کرد که ساکنان محلی نزدیک رودخانه متوجه کیف دستی مشکوکی شدند که با تماس با اداره پلیس درخواست کمک کردند و غواصان نیروی امنیتی با خارج کردن این کیف با استخوان و بقایای جسد یک انسان رو به رو شدند.

با انتقال کیف دستی به پزشکی قانونی کارشناسان تشخیص دادند که استخوان ها متعلق به فردی ورزشکار و عضلانی است که در حال حاضر تحقیقات و بررسی ادامه دارد.

افسرپرونده با تشخیص کارشناسان پزشکی قانونی مدعی شد که امکان دارد این استخوان و بقایای جسد متعلق به فردی باشد که چندی پیش نیمی از بدن و استخوان هایش در کیسه زباله در آن حوالی پیدا شد و همچنان پلیس در حال بررسی است.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از این پرونده منتشر نشده اما تلاش پلیس ادامه دارد

ارسال نظر: