کدخبر: 1094

ویدئو های از صحنه های اصابت موشک به ایران

موشک های درگیری ارمنستان و آذربایجان یکی پس از دیگری در مغان فرود آمد.

 

بعد از برخورد موشک به روستاهای حاجی لو اصلاندوز و خلیفه لو جعفرآباد این بار موشک ارمنستانی در درگیری امروز در منطقه فضولی به روستای نادرکندی اصلاندوز اصابت کرد.

راکت های ارمنستان تهدیدی برای مردم اصلاندوز/ وزارت امور خارجه ایران باید هشدار شدید الحنی به ارمنستان دهد

محل دیگر اصابت راکت ضد هوایی ارمنستان در زمین پنبه چسبیده به شهر اصلاندوز

ارمنستان‌ با هدف قراردادن جنگنده‌ آذربایجان تعدادی راکت شلیک کرد که ۳ راکت آن به حریم شهر و اراضی کشاورزی اصابت کرده است.

صبح امروز صدای مهیبی ناشی از شلیک راکت ها و برخورد به زمین مردم اصلاندوز را از خواب پراند

 

ارسال نظر: