کدخبر: 2618

خانه در تهران چند ؟ + جدول

تحقیقات میدانی از وضعیت اجاره بها در مناطق مختلف شهری از ارائه نرخ های متنفاوت در مناطق مختلف حکایت دارد.

بررسی فایل‌های اخیر در بازار اجاره که در بنگاه‌های معاملات ملکی ارائه شده، نشان می‌دهد در محلات مختلف پیشنهادهای موجران، هم به‌صورت رهن کامل و هم به‌صورت ترکیبی از رهن و اجاره بوده است.

این‌طور که در فایل‌های برخی بنگاه‌های معاملات ملکی دیده می‌شود، متقاضیان بازار اجاره اگر عجله ندارند، می‌توانند احتمالا ملک مورد نظر خود را (یا به‌صورت رهن کامل یا به‌صورت ترکیبی از رهن و اجاره) جست‌وجو کنند.بر اساس تحقیقات میدانی، قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های مناطق شمالی تهران محدوده‌های متنوعی دارد. به‌عنوان مثال در این مناطق میزان پول پیش (ودیعه) پیشنهادی در برخی فایل‌ها از ۲۰۰ میلیون تومان به بالا دیده می‌شود. البته برای این فایل‌ها نرخ اجاره‌بها در محدوده ۶ تا ۸ میلیون تومان پیشنهاد شده است. همچنین در مناطق شمال شرقی فایل‌های پیشنهاد شده برای رهن کامل در محدوده ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان ارائه شده است.

مسکن

ارسال نظر: