کدخبر: 2363

یارانه جدید شامل چه کسانی می شود ؟

کمسیون اقتصادی برای افرادی که از ثبت نام آن جاماندند خبر خوشی دارد.

​کمسیون اقتصادی برای افرادی که از ثبت نام آن جاماندند خبر خوشی دارد و هر شخصی که در زمان ثبت نام یارانه نتوانست در سیستم ثبت نام کند فرصت مجدد پیدا میکند. توضیحاتی در مورد خبر خوش برای جاماندگان یارانه و نحوه ثبت نام جاماندگان یارانه 99 ارائه می شود.

فرصت ثبت نام یارانه برای افرادی که نتوانسته اند در سیستم ثبت نام کنند ایجاد شد. یارانه معیشتی جدید به ۶۰ میلیون ایرانی برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرید.پرداخت یارانه 120 هزارتومانی با همان یارانه کالایی امروز در مجلس نهایی شد.یارانه جدید از مهرماه پرداخت می شود.سقف   یارانه   کالایی خانوار پنج نفره و ۶۰۰ هزار تومان است.

سخنگوی کمسیون اقتصادی مجلس امروز به جاماندگان یارانه خبر خوشی داد. وی گفت که هر شخصی که در زمان ثبت نام یارانه نتوانست در سیستم ثبت نام کند فرصت مجدد پیدا میکند. سایت ثبت نام یارانه در فرصت باقی مانده فعال می شود و متقاضیان میتوانند با ورود به سایت یارانه در سامانه ثبت نام کنند.

فرصت دوباره به جاماندگان یارانه 

یارانه نقدی هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود . یارانه معیشتی نیز از دیگر طرح های دولت برای کمک به مردم بوده است . در ادامه به بررسی ثبت نام جاماندگان یارانه می پردازیم . 

مهدی طغیانی پیرامون طرح جاماندگان دریافت یارانه اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از اقشار آسیب و طرح تأمین کالاهای اساسی، پیشنهادی با عنوان طرح جاماندگان دریافت یارانه مطرح کردند که بر اساس آن افرادی که در زمان ثبت نام یارانه‌ها به دلیل عدم دسترسی به سیستم‌های اینترنتی و مراکز ثبت نام از ثبت نام جا ماندند فرصت ثبت نام مجدد خواهند یافت.

ارسال نظر: