کدخبر: 1630

یارانه جدید شامل چه کسانی می شود؟

طرح جدید مجلس برای یارانه جدید به جلسه بعدی موکول شده است.

​یارانه  کمک دولت برای معیشت مردم است . یارانه دو نوع نقدی و غیرنقدی دارد . دولت قبلی طرحی با عنوان هدفمندی یارانه را طراحی و اجرا کرد . هنوز در ایران هر ماه یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود .

طرح جدید مجلس برای یارانه جدید به جلسه بعدی موکول شده است . رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شرایط افرادی را که یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به آنها تعلق می‌گیرد اعلام کرد.

 

ارسال نظر: